Dommerbord

Dommerbord - Sæson 2021/2022

Sæsonen går snart for alvor i gang, og det er derfor tid til at få styr på nogle detaljer, for at vi kan afvikle turneringen så problemfrit som muligt.

For at kunne spille kamp er det essentielt at alle i hjælper til, med at få afviklet kampene. Dette drejer sig især om dommerbord.

 

Generelt gælder

Senior-herrer og U17 sidder dommerbord ved hinandens kampe

U15 og U13 sidder dommerbord ved hinandens kampe / GP-stævner.

 

Dette gælder selvfølgelig også eventuelle pokalkampe på hjemmebane.

 

Det er suverænt trænernes ansvar at sørge for, at der er folk til at sidde dommerbord til de forskellige kampe. Det er en god idé at sørge for at få roteret, så det ikke altid er de samme få der sidder hele sæsonen igennem, men at alle skiftes til at hjælpe til.

 

Generelt kræves

1 person til protokolføring i MVPapp

1 person til tidtagning og tavle (v. GP kun point-tavle)

1 person til 24-sekunder (gælder ikke GP)

Til GP-stævner kræves altså kun 2 personer pr. kamp, men der er ofte flere kampe i gang samtidig, hvorfor det kan være godt at alliere sig med 4-6 personer pr. stævne

 

Det er en god idé inden man skal i gang med at sidde dommerbord at

·      orientere sig om hvordan man benytter MVPapp

https://official.mvpapp.dk/mvpofficialquickguide.pdf

·      evt oprette en profil i MVPapp (ikke et krav, men før det også lettere for trænerne når de skal sætte hold til kamp)

            https://sport.mvpapp.dk/mvpapp.pdf

·      kende til håndtegn fra dommere

·      kende reglerne for tidtagning (Obs de sidste 2 minutter i 4. periode)

·      sætte sig ind i hvordan scoringstavlen i hal 3 virker

·      kende reglerne for 24 sekunder

·      sætte sig ind i hvordan 24-sekunders uret virker

Når man skal sidde dommerbord til en kamp, skal man huske at komme 20-30 minutter før, så man kan stille dommerbord op og gøre klar til kamp, samt huske at hjælpe til med at pakke ned igen efter endt kamp.

 

Husk på, at der også kommer nogen og sidder dommerbord til dine kampe - hvis ikke de gjorde det ville du ikke kunne spille. Det er derfor vigtigt at du også hjælper med at sidde dommerbord til andres kampe, hvis du selv vil have mulighed for at spille kamp.

 

NOTE: Denne PDF viser også hvordan man kan øve sig på protokolføring i MVPapp hjemmefra:

https://official.mvpapp.dk/mvp...


--- ENGLISH ---

 

The season is about to start and therefore it-is important that w eget some details in place, so we can have home games with as little problems as possible.

 

To have a (home) game it is crucial that all helps – especially regarding the scoring table.

 

General guidelines

The mens team and U17 team mans the scoring table at each others games.

U15 and U13 sits at the scoring table at each others games/ GP tournaments.

 

Same applies for potential cup games on home court.

 

It is the coach’s responsibility that there are people/players to man the scoring table at each game. And it is wise to have some rotation so it is not the same players each time.

 

A scoring table requires

1 person for scorers (MVPapp)

1 person for the scoreboard

1 person for the 24-second clock (this does not apply to GP tournaments)

For GP tournaments you can manage a scoring table with only two persons but bear in mind that there can be multiple games at once which makes it wise to have 4-6 people per tournament.

 

Before sitting at the scoring table it is a good idea to:

·      familiarize yourself with the MVPapp (in danish):

https://official.mvpapp.dk/mvpofficialquickguide.pdf

·      create a profile in MVPapp (not required but helps the coaches when filling in their team sheet)

            https://sport.mvpapp.dk/mvpapp.pdf

·      familiarize yourself with the refs

·      know the rules regarding time management (i.e the last two minutes of the last quarter)

·      familiarize yourself with the scoreboard in the gym

·      know the 24 second rules  and how that clock works

When manning the scoring table you must get there 20-30 minutes before the game starts to setup and help take it down afterwards.

 

NOTE: THIS PDF also shows how you can practice using the MVPapp from home:

https://official.mvpapp.dk/mvpofficialquickguide.pdf


Download this page as a PDF here