Klubnyheder

Referat af generalforsamling 2023

03.04.2023 / 03.04.2023

Vedhæftet findes referat, formandens beretning, regnskab og budget fra dette års generalforsamling.


Bestyrelsen takker de fremmødte for god ro og orden.


20230322_generalforsamling_referat.pdf