Klubnyheder

Information omkring generalforsamlingen 2021

31. marts 2021, 13.31

Normalt afholder vi generalforsamling i februar / marts måned, men er, som de fleste måske har gættet, i år blevet udfordret af COVID-19


Så på baggrund af denne situation, som Danmark fortsat befinder sig i på grund af COVID-19, er det bestyrelsens opfattelse at det ikke er forsvarligt at invitere klubbens medlemmer til generalforsamling.

Valgperioden for de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer forlænges derfor til generalforsamlingen kan afholdes. Bestyrelsen forventer at kunne afholde generalforsamlingen inden udgangen af 2021


Mere information kommer så snart forsamlingsforbuddet er hævet til et normalt niveau og vi igen er kommet til at spille basket.


Dejlige påskehilsner

Bestyrelsen